Projekt Polzor

slideshow01
slideshow02
slideshow03
slideshow07

PROJEKT POLZOR je koncipován jako oslava nebo renesance historické zbraně „foukačky“, zbraně středověku, rozšířené na všech kontinentech.

Záměrem projektu Polzor je navázat na lovecké umění našich předků a pomocí nových materiálů a technologií přispět k jejímu rozvoji, přidáním dalších užitných vlastností tak, aby její základní funkce a zajímavé vlastnosti zůstaly zachovány.

Cílem projektu Polzor je pak ve finále položit základ novému sportu střelba foukačkou. Foukačka jako historická zbraň byla vybrána záměrně pro svoji jednoduchost, snadnou dostupnost, levný provoz a také pro svoji charakteristickou vlastnost provozní nehlučnost. Z tohoto důvodu tedy představujeme již v pořadí druhou řadu vývojových modelů pod názvem „Standard“, „Extreme“ a „Carbon“. K tomu přirozeně plánujeme zahájit organizaci střeleckých turnajů, výuku střeleckých dovedností a účinnou podporu současných i budoucích zákazníků, klubů a zájemců o nově se rodící sportovní odvětví. Představené nové modely a 25 leté zkušenosti již nyní ukazují zajímavé směry širokospektrálního využití ve sportu i zábavě. Vzhledem k tomu, že foukačka je především ovládána dechem, může do jisté míry při měření sil bourat bariéry mezi věkovými kategoriemi, pohlavím i zdravím a hendikepovaným jedincem. Provoz a trénink má minimální požadavky na místo i prostor.

Orientační nárok na prostor při střelbě foukačkou
Orientační nárok na prostor při střelbě foukačkou